HOTELY A KONGRESOVÁ
CENTRA

Hotels
Dopřejte hostům informace o svých službách komfortním způsobem


DOPRAVNÍ UZLY
A INFORMAČNÍ CENTRA

Transport
Poskytněte cestujícím aktuální a přehledná data. Informujte návštěvníky o regionálních zajímavostech


PRŮMYSL A VÝROBA

Industry
Zpřístupněte výrobní data zaměstnancům a motivujte je k lepším pracovním výkonům


ŠKOLNÍ AREÁLY

Campuses
Prezentujte studentům úspěchy školy, nabídky výuky a volnočasových aktivit


ÚŘADY A INSTITUCE

Authorities
Zajistěte vašim klientům lepší přehled a snadnou orientaci po budově


OSTATNÍ

Others
InfoPanels je využívaný jako univerzální nástroj pro Digital Signage