Administrátorská stanice

Osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows, na kterém je nainstalován uživatelský software pro ovládání a údržbu systému InfoPanels – InfoPanels Layout Editor a InfoPanels Explorer. Výše uvedené aplikace slouží ke vzdálené správě systému InfoPanels po stránce obsahové i grafické, řízení běhu jednotlivých displejů, plánování obsahu a vypínání displejů z důvodu úspor elektrické energie apod.

Datový zdroj (DataSource)

Datové zdroje jsou konfigurovatelné prvky pro snadné napojení systému InfoPanels na externí systémy a následné zobrazování aktuálních hodnot pomocí grafických komponent.

Grafické komponenty (Playery)

Layout systému je tvořen grafickými komponentami tj. playery. Tyto playery slouží ke snadné úpravě vzhledu zobrazovaného obsahu a prezentaci grafického obsahu čtenáři.

InfoPanels

Systém InfoPanels je mimořádně efektivní nástroj pro rychlou, jednoduchou a spolehlivou prezentaci dat. Jedná se o systém digitálních zobrazovacích zařízení (tzv. digital signage), který má své uplatnění na veřejných místech, výrobních prostorách apod.

InfoPanels Explorer

InfoPanels Explorer je program, který umožňuje obsluze panelů vkládat do systému InfoPanels informace, které se budou na panelech zobrazovat. InfoPanels Explorer musí být nainstalován na počítači s operačním systémem Windows XP nebo vyšší (vi. minimální požadavky), připojeném prostřednictvím lokální sítě k serveru InfoPanels.

InfoPanels Layout Editor

Systém InfoPanels umožňuje definovat libovolný počet variant zobrazení tzv. Layoutů – k jejich správě slouží InfoPanels Layout Editor. Layout systému je tvořen grafickými komponentami  – obsah může být statický nebo získáván dynamicky pomocí datových zdrojů. Layout editor umožňuje stylem “drag and drop” (“chytni a přetáhni“) rozmístit informace na obrazovce libovolným způsobem. Celý layout se pak uloží do databáze a pro každý panel může být nastaveno kdy má použít který layout. Layout může být vytvořen i na jiné instalaci InfoPanels, vyexportován, odeslán e-mailem a následně naimportován v cílovém systému.

InfoPanels Player

Aplikace zajišťující přehrávaní požadovaného obsahu na obrazovce, interaktivitu s uživatelem kiosku, aktualizaci software, kontrolu nepřetržitého provozu displeje,  zapínání/vypínání displeje v nadefinovaný čas a komunikaci s externími systémy.

InfoPanels Server

Výkonný počítač s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows Server, na kterém je spuštěn databázový stroj Microsoft SQL Server hostující databázi systému InfoPanels. Server slouží také jako úložiště pro multimediální soubory (videa, animace, prezentace atd.). Distribuci a správu multimediálních dat poskytovaných serverem zajišťují služby InfoPanels Server, se kterými komunikují administrátorské i klientské stanice.

Klientská stanice (Displej)

Multimediální počítač s operačním systémem Microsoft Windows, ke kterému je připojena příslušná zobrazovací jednotka. Na počítači je spuštěna aplikace InfoPanels Player.

Layout

Datový soubor, který obsahuje grafický návrh a rozložení informací, zobrazovaných na displeji. Obsahuje informace o rozmístění jednotlivých komponent/prvků, jako např. hodiny, tabulka s navigací, obrázek, název místnost, prezentace, video atd.

Servisní činnost

Soubor úkonů reprezentujících údržbu či kontrolu konkrétního zařízení nebo technologie.