Návrh realizace InfoPanels pro zdravotnická zařízení

Nemocnice, lázně a jiná zdravotnická zařízení se začínají čím dál tím víc modernizovat. Systém InfoPanels je jednou z cest jak zpříjemnit a ulehčit pacientům jejich pobyt a usnadnit orientaci návštěvám.

InfoPanels může ve zdravotnických zařízeních sloužit jako orientační systém po budově, naviguje pacienty a návštěvy nejen k jednotlivým oddělením, lékařům, procedůrám, ale také k bufetům, kantýnám a jiným objektům a zařízením.

Velký význam má ale také v samotných čekárnách, kde informuje pacienti o sloužícím personálu, o ordinačních hodinách, umí, společně s orientačním časem ošetření, zobrazit pořadník čekajících pacientů, nebo jim zpříjemnit čas čekání zprávami, videem, prezentacemi či reklamou.

Přínosy systému InfoPanels pro zdravotnická zařízení

  • Navigace k jednotlivým oddělením v budovách nemocničního zařízení, orientační plány.
  • Informace o ostatních objektech a zařízeních v prostorách zdravotnického zařízení.
  • Centrální informační systém – zobrazení aktuálních informací on-line přímo v prostorách čekáren, či vstupů do budov.
  • Provozní informace o ordinačních hodinách jednotlivých oddělení a jejich změnách.
  • Prezentace sloužících lékařů a sester přímo před odděleními.
  • On-line zobrazení pořadníku pacientů čekajících na ošetření, zobrazení výzvy ke vstupu do ordinace příslušného lékaře.
  • Zobrazení vysílání internetové televize, zpráv, či videa pro zpříjemnění čekání pacientů.
  • Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navigace k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních informací.