IP_web_picture_technicky_popis

Systém InfoPanels je složen z počítače s operačním systémem Windows, z příslušného softwarového vybavení a ze zobrazovací jednotky. Systém lze provozovat v architektuře klient-server i jako samostatný tzv. stand-alone kiosek – více viz kapitola Architektura systému.

Systémové požadavky

  • libovolné zobrazovací zařízení obsahující grafický vstup
  • řídící jednotku tj. PC vybavené operačním systémem MS Windows 7 nebo vyšším
  • softwarový balík InfoPanels
  • napájení 230V
  • připojení k LAN
  • konektivitu do internetu (pokud se čerpají data z internetu)

Detailní požadavky jednotlivých SW částí systému InfoPanels, lze nalézt v samostatné kapitole Systémové požadavky.

Varianty dodání systému

  • kompletní balík InfoPanels tj. zobrazovací jednotka, řídíci PC a SW InfoPanels
  • řešení na klíč včetně poradenství a napojení systémy třetích stran
  • pouze SW InfoPanels – ke zobrazení využijete vlastní zobrazovací zařízení
  • pouze HW – dodáme Vám zobrazovací zařízení popř. řídící PC přesně podle požadavků

Pro systém InfoPanels nabízíme ve spolupráci s našimi partnery širokou škálu vnitřních i venkovních zobrazovacích zařízení – podrobnější informace lze nalézt v kapitolách HardwareNabídka zobrazovacích zařízení.