IP_web_picture_technicky_popis

Pro systém InfoPanels nabízíme ve spolupráci s našimi partnery širokou škálu zobrazovacích zařízení, vhodných do aplikací malého, středního i velkého rozsahu, přičemž pro velké aplikace jsme schopni nabídnout i specializovaná řešení. Nabízené displeje a jejich sestavy vynikají zejména dobrým poměrem cena/výkon a v některých případech jsou dobrou alternativou k systémům z vyšších cenových segmentů.

Naše nabídka zahrnuje jak venkovní tak vnitřní panely.

InfoPanels WatchDog

Systém InfoPanels umožňuje libovolné zapínání a vypínání jednotlivých panelů v předem zadaný čas. Vypínáním panelů se šetří jak jednotlivé zobrazovací zařízení, tak i spotřeba elektrické energie. K tomuto účelu lze klientskou stanici doplnit o volitelnou položku InfoPanels WatchDog.

InfoPanels WatchDog je tvořen hardwarovým zařízením – krabička o rozměrech 90 x 50 x 58 mm, která je spojena s klientským počítačem pomocí USB kabelu. Tímto kabelem je také napájena. Softwarově je InfoPanels WatchDog tvořen .NET knihovnou komunikující prostřednictvím aplikace PlayerLauncher s hardwarovou částí.

InfoPanels WatchDog také hlídá běh klientské stanice a v případě „zamrznutí“ provede restart klientské stanice.

Komunikace s monitory NEC a Philips

Monitory od firmy NEC a Philips disponují komunikačním rozhraním a plánovačem pro zapnutí a vypnutí tzv. Scheduler. Systém InfoPanels má integrovanou komunikaci s těmito monitory a lze tak snadno plánovat a vypínat monitory včetně PC.

Interaktivita

Systém InfoPanels umožňuje ovládat interaktivní kiosek pomocí gest. Uživatel tak má možnost prostřednictvím vstupního zařízení aktivně zasahovat do běhu kiosku, dostat se k požadovaným informacím výběrem ze seznamu zdrojů, vyhledáváním nebo zadáním vstupních údajů a ne jen pasivně přijímat aktuálně poskytovaný obsah. Interaktivita může být zajištěna pomocí:

  • dotykové obrazovky
  • tlačítek
  • touchpad, trackball popřípadě jiné vstupní zařízení
  • snímače pohybů
  • čtečka čárových a RFID kódů apod.