InfoPanels pro vysokoškolský areál Jihočeské university

Širokou oblastí kde lze využít systém InfoPanels je školství, a to všech stupňů a zaměření. Každé školské zařízení stále potřebuje rychle a efektivně šířit informace o dění ve škole a veškerých aktivitách spojených s danou školou. Šíření informací prostřednictvím systému InfoPanels je nejen pohodlnou a rychlou formou sdělení učitelům, žákům a studentům, ale samotnou školu reprezentuje a posouvá ji do technologicky vyspělé úrovně 21. století. Vhodné umístění panelu poskytne škole nový informační kanál, který je opravdu nepřehlédnutelný.

Kromě online zobrazování informací, záznamů z konferencí apod. lze pomocí systému InfoPanels navigovat studenty a účastníky přednášek i po těch nejrozsáhlejších areálech, včetně zobrazení podrobností o pořádaných akcích.

Přínosy systému InfoPanels pro školy

  • Směrové šipky k jednotlivým cílům v areálu školy (koleje, menzy, rektoráty, auly, kabinety, přednáškové místnosti apod.).
  • Informace o probíhajících akcích a směrování k místu jejich konání.
  • Zobrazení informací z vedení fakult
  • Zobrazení jídelníčků menzy v době oběda nebo večeře
  • Zobrazení reklam a inzerce, ve formě videa, prezentací MS PowerPoint, flash animací, webových stránek
  • Zobrazení aktuálních informací, např. ve formě běžícího textu
  • Zobrazení novinek z intranetu, termínů zkoušek, zápisů do dalších ročníků
  • Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navigace k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních informací.