Cestovní ruch

Beskydská magistrála
Beskydská magistrála Beskydská magistrála

Systém Infopanels se využívá v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji. V současnosti je použit v projektu Beskydské a Jesenické magistrály, což je komplexní služba Moravskoslezského kraje návštěvníkům Beskyd a Jeseníků. Pomocí našeho systému získávají návštěvníci hor veškeré potřebné informace přímo na místě k provozování letních a zimních aktivit.

Systém InfoPanels je jednou z částí našeho systému IOS, který pro sběr dat z daných lokalit využívá moderní komunikační technologie (mobilní zařízení, GPS, Internet atd.). Systém Infopanels pak návštěvníkům může zprostředkovat informace o stavu lyžařských a běžeckých tras, o stavu cyklotras, možnostech ubytování a stravování, včetně aktuálních sdělení o zajímavost či akcích v dané lokalitě.

Přínosy systému InfoPanels pro cestovní ruch

 • Zvýší atraktivitu kraje a přispěje k rozvoji cestovního ruchu.
 • Zmodernizuje způsob poskytování informací návštěvníkům.
 • Poskytuje komfort pro zimní a letní rekreaci.
 • Zvýší návštěvnost tuzemských a zahraničních turistů.
 • Zatraktivní běžecké lyžování a cyklistiku široké veřejnosti.
 • Podpoří malé a střední podnikání s cílem zvýšení prosperity regionu.
 • Má pozitivní dopad na následující cílové skupiny:
  • tuzemské návštěvníky
  • zahraniční návštěvníky
  • místní obyvatele
  • místní obce
  • současné i potenciální podnikatele v cestovním ruchu.

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference