Číslo verze Rok vydání Informace o nové funkcionalitě, úpravách systému a opravě chyb
6.3.8 2019
 • Přidán Map Player s možností vyhledání/zobrazení trasy a adres
 • Doplněna možnost časování jednotlivých snímků ve slideshow
 • Přidán „InputTextBox“ Player
 • Přidány animované přechody k vybraným grafickým prvkům (Playerům)
 • Doplněna možnost stažení počasí pro více lokalit současně
 • Doplněna možnost možnost časování a vypnutí snímání obrazovek (úspora datového přenosu)
 • Přidán nový designér grafu
 • Přidána možnost zobrazení čísla týdne v DateTime Playeru
 • Aktualizován Weather Data Source (podpora pro OpenWeatherMap a Yahoo! Weather)
 • Možnost skrytí neaktivních klientských stanic v InfoPanels Exploreru
 • Doplněna možnost přidání poznámky k Displeji a Klientské stanici
 • Zobrazení „Offline“ layoutu i v případě, že není dostupný server při spuštění InfoPanels Playeru
 • Uvolněna nová demoverze
 • U tabulkových grafických prvků přidána možnost nastavení počtu řádků a intervalu stránkování přes datový zdroj
 • Přidána možnost změny pořadí záložek u Tab Playeru
 • InfoPanels Explorer prezentace byly rozšířeny o rozlišení typu a základní informace o souboru
 • Přidána možnost zarovnání textu v DataGrid Playeru
 • Doplněna možnost kopírování datových zdrojů (Ctrl + C)
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb
6.2.7 2018
 • Doplněno plánované stahování mediálních souborů
 • Doplněna možnost kategorizace displejů
 • Doplněn automatický restart PC Nextcom v případě pádu InfoPanels Playeru
 • Optimalizace přehrávání videa a prezentace (lock-aspect-ratio, fullscreen apod.)
 • Drobná vylepšení v layout editoru (tooltipy nad vlastnostmi, full-screen náhled apod.)
 • Zrušen playlist v nastavení displeje a podpora pro stahování mediálních souborů přes FTP protokol
 • Opravena chyba kdy Messages Data Source nenačetl výstražné (Emergency) zprávy
 • Přidána HW akcelerace některých kontrolek
 • Možnost anonymizace uživatelských dat (GDPR)
6.2.664 2018
 • Přidán QR Code Player
 • Vylepšeno vykreslovaní webových stránek pomocí Chrome jádra
 • Pro datové zdroje RSS Data Source a XML Data Source je přidána možnost autentizace
 • Přidáno „Loading…“ okno při změně layoutu
 • Přidána možnost animace při změně obsahu Text playeru
 • Upraveno generování plánovaných akcí a možnost nastavení času zobrazení v Presentation Data Source
 • Upraveno generování Playlistů do excelu a PDF
 • Doplněn automatický restart klienta v případě chyby při přehrávání videa v Media Playeru
 • Přidána podpora pro animované gify
 • Přidány slovenské svátky
 • Přidána Proxy pro RSS kanály
6.0.554 2017
 • InfoPanels podporují přehrávání animovaných GIF souborů
 • Pro datové zdroje RSS Data Source a XML Data Source je přidána možnost autentizace
 • Přidána možnost aplikovat XSL Transformaci na XML soubory
 • Uživatel může otestovat výsledek SQL dotazu pro konkrétní displej už v Layout Editoru
 • Nastavení šířky sloupce v Data Listu
 • Přidána kategorizace displejů v InfoPanels Exploreru
6.0.426 2016
 • Umožněno zadání šířky sloupců v DataGrid Playeru
 • Doplněna možnost práce s obrázky (uložení do souboru apod.) v editoru vlastností
 • Umožněno zobrazení výřezu webové stránky
 • Doplněno nastavování záložek v TabControl přes datové zdroje
 • Přidána podpora pro nové rozhraní Yahoo Weather API (řešení problému s počasím)
 • Nastavení fontu a velikosti záložek v TabControl Playeru
 • Wizard ve stylu popisků na pozadí přehrávačů
 • Doplněn SQL editor se zvýrazněním syntaxe a možností exekuce dotazů
 • Možnost kategorizace a publikování layoutů
 • Doplněn celoobrazovkový náhled v Layout Editoru
 • Doplněna podpora pro
  • MS Windows 8
  • MS Windows 8.1
  • MS Windows 10
  • Internet Explorer 11
  • MS Office 2013
  • MS Office 2016
  • MS SQL 2014
6.0.366 2016
 • Přepracováno vykreslovací jádro PDF souborů (odstranění průhlednosti obrázků apod.)
 • Rozšířeny vlastnosti klientských stanic v InfoPanels Exploeru
 • Přidán datový zdroj „Layout Tags Data Source“ vracející tabulku hodnot všech tagů
 • Doplněno pole „link“ do datového zdroje RSS Data Source
 • Umožněno zadání libovolného úhlu v Arrow Playeru
 • Doplněna možnost automatické synchronizace času klienta dle serveru
 • Doplněna možnost čtení connection stringu z hodnoty tagu
 • Možnost zastavení přehrávání obsahu (videa apod.) v neaktivních záložkách TabControl Playeru
 • Zrušena podpora pro Flash animace
5.6.267 2015
 • Rozšíření plánování vypínání obrazovek (prac. dny, víkendy …)
 • Doplněna možnost zapsání výsledku z datového zdroje do tagů
 • Nový přehrávač „Calendar Player“ umožňující zobrazení kalendáře a událostí
 • Nový přehrávač „Gauge Player“ umožňující zobrazení různých indikátorů/budíků
 • Nové layoutu v demoverzi
 • Možnost navázání vlastností „obrázek na pozadí“, „barva pozadí“ … na datové zdroje
 • Doplněn WYSIWYG HTML Editor do WebPlayeru
 • Přepracován Slideshow Player tak aby ukládal fotky do knihovny obrázků v databázi
 • Zrušena podpora pro přehrávání PPT souborů prostřednictvím MS Office 97 Vieweru
5.6.240 2015
 • Nový přehrávač „Tab Control Player“ umožňující přepínání obsahu v rámci sekund
 • Přechod na .NET Framework 4.0
 • Práce s s barvou textů a pozadí přes schránku ( Ctrl+C & Ctrl+V )
 • Úprava wizardu u přehrávače Chart Player
 • Přidána podpora pro nové rozhraní YouTube API
 • Možnost vložení a zobrazení HTML kódu v přehrávači WebBrowser
 • Přepracované jádro pro komunikaci s databázemi
 • Ukončení podpory Windows XP
 • Oprava chyby s nerotujícím PDF v rámci přehrávače Media Player
 • Opravy chyb (blikání konrolek při změně velikosti apod.)
5.6.171 2015
 • Nový přehrávač “VNC Player” umožňující zobrazení vzdálené plochy
 • Webový prohlížeč doplněn o možnost volby vykreslovacího jádra
 • Práce s obrázky přes schránku ( Ctrl+C & Ctrl+V )
 • Možnost zoomování v Layout Editoru pro snazší editaci zobrazení na telestěnách
 • Vzdálené ovládání klientů z InfoPanels Exploreru
 • Seskupení vlastností přehrávačů
 • Nové ikony
 • Další drobné změny v uživatelském rozhraní Layout editoru
5.4 2014
 • Přidán datový zdroj SQL Compact Edition
 • Demoverze volně ke stažení
5.3 2014
 • Nové a upravené přehrávače:
  • Matrix Player
  • Nové typy a animace šipek v Arrow playeru
 • Zvukové efekty k vybraným událostem layoutu
5.2 2014
 • Nové datové zdroje:
  • Oracle
  • Timer – přepínání částí layoutů
 • Podpora pro Slideshow v playlistu.
 • Integrována podpora pro monitory Philips
5.2 2013
 • Nové datové zdroje:
  • PostgreSQL
  • Weather Proxy
  • Nameday (svátek)
 • Přidány uživatelské role a oprávnění
 • Emailová notifikace výpadků klientů, založení uživatelského účtu
5.1 2013
 • Přidána podpora pro:
  • MS Windows 8
  • MS SQL 2012
  • MS Office 2010
  • MS Office 2012
 • Nové přehrávače:
  • YouTube Player
  • Button
 • Nové datové zdroje:
  • YouTube Videos
  • MySQL
 • Reklamní modul
 • Zrušena nutnost lokálních administrátorských práv pro provoz všech InfoPanels aplikací (nutná jsou pouze pro instalaci)
5.0 2013
 • Přidán monitoring a vzdálená správa klientů včetně pravidelného snímání obrazovek jednotlivých klientů.
 • Automatická identifikace a prvotního zkonfigurování klienta.
 • Doplněna podpora pro vzorce v Excel souborech.
 • Kompletně přepracovaný přehrávač “Analogové hodiny”.
 • Vylepšená práce s vnořenými přehrávači “NoData Switch”.
5.0 2012
 • Integrována podpora pro monitory NEC
 • Podpora skriptovacího jazyka Python
 • Vylepšení přehrávače DataGrid (doplnění možnosti barvení textů a pozadí buněk na základě hodnot apod.)
4.6 2012
 • Interaktivita a gesta u vybraných playerů
 • Nové datové zdroje:
  • Advertisement (reklama)
  • Excel
  • Excel Chart
  • Layout Tag
 • Podpora pro:
  • MS Windows 7
  • MS Office 2007
  • Excel Chart
  • MS SQL 2010
 • Zrušení VPORT přehrávače
 • Přepracované uživatelské rozhraní Layout Editoru a InfoPanels Exploreru
4.5 2011
 • Nové přehrávače:
  • Clock (kompletně přepracováno)
  • Media Player – kompletně přepracováno přehrávání PowerPoint prezentací. Využívá se Interoperabilita (spouštění MS Office na pozadí) je umožněno používat časování definované ve slajdech, rozatžení na definované buňky, skrývání listů apod., ale vyžaduje se MS Office na klientovi
 • Možnost definice smyčky prezentací, videí, pdf v rámci jedné akce definované v InfoPanels Exploreru
4.0 2010
 • Možnost oddělené instalace InfoPanels Media Serveru a databáze
 • Nové přehrávače:
  • DataGrid – tabulka s možností rotací záznamů v jednom řádku
4.0 2009
 • Nový Flash Player
 • Možnost vypínání displeje pokud není definovaná nějaká akce (nutný WatchDog).
 • Podpora pro MS SQL 2008
2008
 • Úpravy logování