Historie verzí

Verze: 20.1
Rok vydání: 2020
Konec servisní podpory:1.1.2022
Informace o nové funkcionalitě, úpravách systému a opravě chyb
 • Plánování akcí přepracováno na kalendář
 • Přidán Dashboard Player s možností tvorby interaktivních nástěnek s online grafy, tabulkami apod.
 • Doplněna podpora pro MS SQL 2019
 • Doplněna kategorizace Akcí
 • Uživatelská oprávnění rozšířena na evidence Akce, Konferenční sály a Prezentace
 • Upraveno snímání obrazovek (eliminace černé obrazovky při změně layoutu apod.)
 • Přidána možnost hromadné konfigurace displejů
 • Opraveno přerušení přehrávání playlistu v případě výpadku komunikace se serverem
 • Uvolněna nová demoverze
 • Aktualizace dokumentace
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb
Verze: 19.1
Rok vydání: 2019
Konec servisní podpory:1.7.2021
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Uvolněna nová demoverze
 • Vypnuto úvodní spuštění "Offline" layoutu v případě, že je dostupný server při spuštění InfoPanels Playeru
 • Volitelné vypnutí logování informací o činnosti MediaPlayeru (eliminace prodlevy v playlistech)
 • Aktualizace YouTube Playeru
 • Přidána uživatelská oprávnění na Akce a Konferenční sály
 • Opraveno blikání při změně layoutu
 • Přidána možnost v demoverzi mazat obrázky v knihovně obrázků
 • Detekce a "našeptávání" dostupných MS SQL serverů při zadávání přihlašovacích údajů
 • Přepracované ukládání konfigurace, zrušení nutnosti znovu-zadávání údajů při aktualizaci jednotlivých částí InfoPanels apod.
 • Optimalizace datových přenosů
 • Rozšíření podporovaných formátů v Media Playeru
 • Doplněna akce na hromadné založení prezentací
 • Doplněno smazání mediálního souboru z Media Serveru při odstranění prezentace v InfoPanels Exploreru
 • Umožněno naplnění playlistu (akce) pomocí drag&drop souborů
 • Zrychleno vykonání akce na pořizování snímků klientských stanic
 • Doplněna akce "Execute" do všech databázových datových zdrojů
 • Plánování akcí přepracováno na kalendář
 • Umožněna definice více akcí na displeji souběžně
 • Opraveno logování přehrávání obrázků ve Slideshow
 • Přidána podpora animací prvků v PowerPoint prezentacích
 • Další drobná vylepšení a opravy chyb

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference