O systému

InfoPanels je ideální systém pro zobrazení elektronických informací a dat. Nabízí nejen technické prostředky (displeje, počítače) pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému, ale také sadu vzájemně propojitelných SW aplikací řešících konkrétní úlohy.

Systém InfoPanels je složen z počítače s operačním systémem Windows, z příslušného softwarového vybavení a ze zobrazovací jednotky.

Systém InfoPanels má uživatelsky přívětivou grafiku, tvorba grafických návrhů je snadná, všechny prvky lze jednoduše vkládat pouhým přetažením do okna grafického návrhu.

InfoPanels mohou současně zobrazovat video, text i grafiku, do layoutu lze umístit jednoduše i on-line informace (novinky, počasí, zprávy, televize, apod.), časově naplánovat prezentaci nebo reklamu.

Systém lze libovolně a jednoduše rozšířit o další zobrazovací displeje, a to bez nutnosti zásahu do nastavení aplikací.

InfoPanels umí zobrazit upozornění v případě hrozícího nebezpečí či důležitých provozních informací pomocí speciálního prvku, zároveň může sloužit jako elektronické směrové tabule ukazující cestu klientům a zákazníkům k jednotlivým místnostem, salónkům a vchodům budovy.