Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Od března 2010 se v budově krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) využívá systém InfoPanels k zobrazení akcí konaných v rámci budovy a navigaci návštěvníků po budově. Systém je napojen na rezervační systém místností budovy MSK a před začátkem (a v době konání) se na vybraných displejích zobrazuje seznam akcí, navigační šipky k místnosti a stručné informace o konané akci. V době kdy se nekoná žádná akce, je systém využíván pro zobrazování schémat podlaží, zajímavostí z kraje popř. různá oznámení pro návštěvníky budovy.

DISTEP a. s.

Společnost DISTEP a.s. byla založena Městem Frýdek-Místek dne 31.10.1995 jako jediným zakladatelem za účelem převzetí privatizovaného majetku státního podniku Teplo Frýdek-Místek. DISTEP a.s. je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem na území města Frýdku – Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. Primárním účelem systému InfoPanels je uvítání, navigace a informování návštěvníků.