Návrh realizace InfoPanels pro kongresová centra

V kongresových centrech a sálech slouží systém InfoPanels především jako navigační systém, kdy pomocí šipek směruje hosty k jednotlivým konferenčním místnostem a salónkům. Systém také přehledně informuje o průběhu porad a zasedání konajících se v jednotlivých místnostech, a to zprostředkovaně pomocí informativních zpráv nebo přehráním videí a záznamů.

Přínosy systému InfoPanels pro kongresová centra

  • Navigace po budově, navigace směrem ke konferenčním místnostem s prezentacemi, k restauracím, apod.
  • Zobrazení přehledu o konání jednotlivých akcí ve všech konferenčních místnostech.
  • Zobrazení časového rozvrhu akcí pro konkrétní konferenční místnost.
  • Uvítání VIP delegací a hostů – například ve vstupní hale kongresového centra.
  • Zobrazování reklamy, kursovních lístků, aktuálních zpráv ve formě běžícího textu (v případě mezinárodní konference ve vybraných jazycích).
  • Zobrazování aktuálních zpráv o dění v místě bydliště jednotlivých účastníků (v případě mezinárodní konference).
  • Zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí a navigace k únikovým východům, zobrazení důležitých provozních informací.