IP_web_system_features_picturesInfoPanels by měly být umístěny na frekventovaných místech, kde osloví svou nabídkou nejen okruh potencionálních zákazníků, ale také stávající klienty, hosty, partnery či zaměstnance. Užití v praxi je velmi široké, mezi nejběžnější patří: