Školení uživatelů

K dodávce systému InfoPanels nabízíme službu školení koncových uživatelů a administrátorů společností, která probíhá ve dvou variantách:

  • Standardní zaškolení
  • Udržovací školení

Standardní zaškolení

Standardní zaškolení uživatelů proběhne již v rámci realizace systému InfoPanels a zaměří se na jeho funkcionalitu velmi komplexně. Školení bude provedeno přímo v provozu společnosti.

Udržovací školení

Udržovací školení běžně slouží těmto hlavním účelům:
  • doškolování zaměstnanců (uživatelů systému), kteří přecházejí z jednoho pracoviště na jiné a mění se jejich role v rámci informačního systému,
  • komplexní proškolení nově přijatých zaměstnanců,
  • školení odpovídajících skupin zaměstnanců v případě rozšíření systému InfoPanels o nové funkce (např. po vydání nové verze systému).
Tato varianta školení je typicky součástí služeb poskytovaných v rámci SLA, nicméně je možné ji využít i samostatně.

Formy školení

Školení zaměstnanců v provozu

Školení probíhá v prostorách společnosti a to buď ve stanovených školicích místnostech, přímo v provozu či kombinovaně. Školitel v tomto případě zajišťuje pouze základní školicí techniku (vlastní notebook, projektor, případně flip-chart).

Výhodou této varianty je zcela jistě úspora nákladů, jelikož školený personál se nemusí nikam přepravovat. Možnost školit přímo v podmínkách provozu, čímž je dosahováno významně lepších výsledků. Tato forma školení se typicky využívá při Standardním zaškolení uživatelů a administrátorů v rámci dodávky informačního systému.

Školení v prostorách ELVAC SOLUTONS s.r.o.

Školení probíhá v prostorách zajištěných firmou ELVAC SOLUTIONS s.r.o., a stejně tak veškerá školicí technika je zajištěna dodavatelem.

Tato varianta je využívána v případech, kdy zákazník nemá možnost využít vlastní školicí prostory, a nebo je množství školených uživatelů příliš vysoké. V takovém případě může mít školení podobu série seminářů či konference.

Online seminář (Webinář)

Online seminář neboli Webinář je nový způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet vedený lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního a e-learningového vzdělávání. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení, jenž má převážně informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě.

Typicky se využívá pro úzce zaměřená udržovací školení. V případě jednodušších systémů je možné touto formou zajistit i dodatečné komplexní proškolení (například po přijetí nových zaměstnanců na straně zákazníka).

Výhodou je možnost školit současně zaměstnance na různých pobočkách či adresách. Jedinou podmínkou je přístup zaměstnance k Internetu. Dalším přínosem je možnost získání záznamu celého semináře, který je pak možné opakovaně využít jako podpůrný prostředek při dalších udržovacích školení jak ve spolupráci s firmou ELVAC SOLUTIONS s.r.o., tak interně na straně zákazníka.

Příprava instruktážních videí

Firma ELVAC SOLUTIONS s.r.o. nabízí také přípravu instruktážních videí na míru. Náplní těchto instruktážních videí je nejčastěji detailní předvedení a vysvětlení konkrétních uživatelských scénářů či úloh obsluhy informačního systému.

Tato forma školení je vhodná v těch případech, kde se očekává potřeba jednotlivých Udržovací školení v nezměněné podobě často opakovat. Ačkoli je cena výroby instruktážního videa vyšší, než je tomu u jiných forem školení, bývá v takových případech výhodnější. Výhodná bývá nejen v případě proškolování exponovaných úloh prováděných velkým množstvím uživatelů, ale současně také strategicky významných operací, které jsou naopak prováděny velmi zřídka. Obsluha totiž po určité době ztrácí povědomí o správném postupu a díky možnosti opakovaně shlédnout instruktážní video tak předejde případným zbytečným chybám uživatele.