InfoPanels

Informační

Systém InfoPanels zobrazuje data a informace, upozorňuje na aktuality, provozní změny, informuje o výsledcích závodů, připravovaných akcích a jiných novinkách, dokáže automaticky spustit alarmní hlášení na všech displejích najednou.

Motivační

Zobrazuje průběžné i celkové výsledky z výroby a tím motivuje zaměstnance k vyššímu nasazení. Zaměstnanci tak mají vždy aktuální informace o plnění plánu a celkových výsledcích. Ve výrobních prostorách může vyhodnotit provozní data a určit tak například nejlepšího zaměstnance dne, týdne, což následně vede k větší motivaci a zvýšení produktivity a efektivity práce.

Reklamní a zábavní

Zobrazí reklamu v podobě animace, filmového klipu nebo prezentace. Zpříjemní a zkrátí čas přehráním videa, zpráv, obrázků, zobrazí předpověď počasí nebo spustí online televizi.

Interaktivní

Systém InfoPanels umožňuje ovládat interaktivní kiosek pomocí gest, dostat se k požadovaným informacím výběrem ze seznamu zdrojů, vyhledáváním nebo zadáváním vstupních údajů. interaktivita může být zajištěna formou dotykové obrazovky, tlačítek, touchpadu popřípadě jiného vstupního zařízení.

Plánovací

Předem lze obsahově i časově naplánovat prezentace či reklamy, ty se pak v určitou hodinu automaticky spustí a následně opět vypnou.

Navigační

Pomocí systému InfoPanels lze navrhnout celou topologii sítě. InfoPanels slouží jako navigátor po budovách, na sportovištích, ve velkých nákupních či kongresových centrech, kdy zobrazením orientačních map a za pomocí šipek navede k místu určení.