Systém InfoPanels využívá síťovou architekturu klient-server. Logicky se dělí na tři základní části:

Server

Výkonný počítač s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows Server, na kterém je spuštěn databázový stroj Microsoft SQL Server hostující databázi systému InfoPanels. Server slouží také jako úložiště pro multimediální soubory (videa, animace, prezentace atd.). Distribuci a správu multimediálních dat poskytovaných serverem zajišťují služby InfoPanels Server, se kterými komunikují administrátorské i klientské stanice.

Klientská stanice (Displej)

Multimediální počítač s operačním systémem Microsoft Windows, ke kterému je připojena příslušná zobrazovací jednotka. Na počítači je spuštěna aplikace InfoPanels Player zajišťující přehrávaní požadovaného obsahu na obrazovce, interaktivitu s uživatelem kiosku, aktualizaci software, kontrolu nepřetržitého provozu displeje,  zapínání/vypínání displeje v nadefinovaný čas a komunikaci s externími systémy.

Administrátorská stanice

Osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows, na kterém je nainstalován uživatelský software pro ovládání a údržbu systému InfoPanels – InfoPanels Layout Editor a InfoPanels Explorer. Výše uvedené aplikace slouží ke vzdálené správě systému InfoPanels po stránce obsahové i grafické, řízení běhu jednotlivých displejů, plánování obsahu a vypínání displejů z důvodu úspor elektrické energie apod.

Pozn. Jednotlivé části systému InfoPanels lze také provozovat současně na jednom počítači jako tzv. STANDALONE KIOSEK.