Dispečinky jsou hlavním řídícím, organizačním a koordinačním centrem výroby ve velkém průmyslovém závodě, v elektrárně, při distribuci energetických surovin či elektrické energie z míst jejich výroby či skladování do míst jejich konečné spotřeby, v dopravních a spedičních společnostech nebo pro velké dopravní systémy.

Telewall02_940

Operativní dispečerské řízení takovýchto velkých, často plošně velice rozsáhlých celků, vyžaduje využívání nejrůznějších prvků a složitých systémů z oblasti telekomunikační, řídící, regulační, sdělovací a výpočetní techniky. To vše by se neobešlo bez dokonalého zobrazení technologických dat, špičkového obrazu a je nezbytným předpokladem pro dosažení ergonomických pracovních podmínek a hlavně trvalé a přehledné informovanosti obsluhy o stavu procesů či dění ve sledovaných prostorech.

V naší standardní nabídce naleznete celou škálu zobrazovacích jednotek vhodných do aplikací malého, středního i velkého rozsahu. Moderní špičková technologie v oblasti zpracování obrazu je ideální pro dispečinky s nepřetržitým provozem kde je kladen důraz na vysokou spolehlivost a efektivitu řešení. Ve spojení se systémem InfoPanels umožňuje sestavení videostěny libovolných rozměrů s možností zobrazení různých signálů na každý panel.