Mondelēz International (Kraft Foods, Inc.)

Mondelēz International (Kraft Foods, Inc.)

S ročním obratem dosahujícím přibližně 48 mld. dolarů patří společnost Kraft Foods mezi největší světové potravinářské velmoce v sortimentu snacků, cukrovinek a rychlého občerstvení. Jako druhá největší potravinářská společnost na světě Kraft Foods vyrábí vynikající produkty pro své spotřebitele ve více než 160 zemích světa. Dnes je nezpochybnitelnou jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek na českém i slovenském trhu – prodává a vyrábí zde cca 450 produktů pod 26 značkami.

Systém InfoPanels je v Kraft Fods využíván pro informační, reklamní a motivační účely. Návštěvníkům a zaměstnancům jsou promítány reklamní spoty, různé prezentace a hospodářské výsledky firmy. V rámci motivace a prevence pracovních úrazů jsou zobrazovány semafory indikující počet dnů bez úrazu v rámci podniku i celosvětově. Ve výrobních prostorech jsou zobrazovány tabulky efektivity a kvality výroby jednotlivých výrobních linek. V roce 2012 došlo k přejmenování evropské části společnosti na Mondelēz International.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Třinecké železárny v Třinci, kterým místní neřeknou jinak než Werk, patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce 1839 Těšínskou komorou a dnes jsou Třinecké železárny nejen významným hutním podnikem, ale také důležitým prvkem regionu a města Třinec, které se zejména díky železárnám proměnilo z malé zemědělské obce ve významné město.

Různá digital signage řešení v podobě systému InfoPanels nalezneme hned v několika provozech Třineckých železáren a většinou zde plní informační a motivační účely. Kromě zobrazování informací je zde možné také nalézt interaktivní řešení v podobě digitálního telefonního seznamu na vrátnici apod.

Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o. (INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.)

INERGY Automotive System Slovakia se soustřeďuje na výrobu plastových palivových nádrží především pro modely vozidiel vyráběných v VW v Devínské Nové Vsi (Touareg, Polo, Audi Q7, Porsche Cayanne atd.) a Chrysler Voyager Výrobní procesy v podniku jsem realizovány ve třech výrobních řetězcích.

Díky vzrůstajícím potřebám odběratelů a snaze o co nejlepší organizaci skladových zásob, které při “just-in-time” dodávkách k odběratelům není možné udržovat ve velkém množství, bylo potřeba vytvořit vizualizační systém, který nahradí stávající, několikrát denně aktualizovaný, nástěnkový systém.

Jako nejvodnější řešení byl zvolen systém InfoPanels ve spojení s plazmovými a LCD displeji doplněnými o průmyslové mini PC. Systém InfoPanels umožňuje online zobrazování počtu vyrobených kusů, plánu a stav plnění plánu na jednotlivých linkách. Řešení bylo realizované v souladu s IPS standardem, dle pravidel INERGY visual managementu a bylo provedeno propoejní systému InfoPanels se systémem pro plánování výroby.

Bekaert Slovakia, s.r.o.

Nadnárodní společnost Bekaert je špičkou v oboru zpracování ocelových drátů a celosvětově zaměstnává přes 27 000 lidí. Bekaert Slovakia se svými podniky v Hlohovci a Sládkovičovu se specializuje na výrobu drátěných materiálů pro stavebnictví a kordů do pneumatik. Současná vysoce konkurenční situace na trhu klade vysoké požadavky na efektivitu výroby, proto se podnik zaměřil především na minimalizaci prostojů jednotlivých strojů. Snaha managementu výrobního podniku o pozitivní motivaci zaměstnanců například finančním zainteresováním na jejich výkonu narážela na nedostatek informací z provozu. Chyběl nástroj, který by podrobně monitoroval provozní stav jednotlivých strojů a tím umožnil jednoznačně rozlišit výkonné a zodpovědné pracovníky od těch, kteří táhnou efektivitu výroby směrem dolů. Cílem poptávky bylo najít řešení, které bude bez zvýšení režijních nákladů přesně monitorovat vytížení strojů, evidovat a kategorizovat prostoje a zároveň poskytovat pracovníkům na různých úrovních podnikové hierarchie odpovídající informace.

Jako ideální řešení byla zvolena kombinace systémů EIS (ELVAC Industry Signage) a InfoPanels, kterou zákazník interně nazývá zkratkou VAS (Visualization Automatization System). Systém je koncipován jako rozšíření a doplnění systému Database Automation (interní řešení Bekaert), který získává informace o strojích v reálném čase prostřednictvím PLC kontrolérů. VAS následně shromažďuje, zpracovává, třídí a zpětně poskytuje získané informace formou grafické prezentace dat výroby z jednotlivých poboček firmy Bekaert Slovakia s.r.o. a Bekaert Hlohovec a.s.

Výstupní rozhraní systému je realizováno formou webových stránek ASP.NET, které běží na platformě IIS (Internet Information Services). Navržené řešení s využitím webových stránek umožňuje jejich snadné sloučení do jednoho „portálu“ a jeho následné využití pro řídící pracovníky výroby. Ti mohou takto snadno sledovat aktuální výrobní data, celkovou efektivitu výrobních zařízení (OEE) apod. přímo z internetového prohlížeče svého PC. Multijazyčné reporty jsou využívány jak pro zobrazení v systému InfoPanels (panely ve výrobě, jídelnách atd.), tak i samostatně na webu pro potřeby vedoucích pracovníků. Kromě dat z výroby systém InfoPanels zobrazuje také prezentace, aktuality, provozní změny, informuje o výsledcích závodů, připravovaných akcích a jiných novinkách.

Reference Global Business

Global Business, s.r.o.

Společnost Global Business s.r.o. se zabývá výhradně výrobou a projektováním NN elektrických rozvaděčů o jmenovitém napětí do 1000V a jmenovitém proudu do 6300A. Objemem vyrobených rozvaděčů patří mezi pět největších výrobců v České republice. Roční obrat společnosti je 120-150 miliónů Kč. Již od zahájení výroby rozvaděčů je celý proces řízen a monitorován prostřednictvím informačního systému OBIS, který umožňuje řídit a optimalizovat veškeré výrobní a logistické procesy, které probíhají ve firmě.

Systém InfoPanels se v Global Business používá jak ve výrobě, tak administrativní části budovy. Ve výrobní hale se zobrazují informace o práve realizovaných a expedovaných zakázkách, v administrativní části systém InfoPanels vítá, naviguje a informuje zákazníky a zaměstnance.

DONGHEE Czech

DONGHEE Czech

Výrobní závod Donghee v Českém Těšíně na výrobu komponentů pro osobní automobily, jehož součástí je svařovna, dvě lakovny – elektroforéza a elektrostatika, montážní linky, kompresorovna, odpařovací stanice technických plynů a mnoho dalších divizí.

Pro výrobní závod naše firma realizovala zakázku tzv. kontrolních listů, které slouží pro zadávání a schvalování výsledků jednotlivých výrobních úkonů prováděných na vybraných pracovištích. Zadávání výsledků, i jejich schvalování, se provádí prostřednictvím interaktivních displejů a SW využívajícího našich dlouholetých znalostí v oblasti Digital Signage. Schvalování probíhá na víceúrovňové bázi a výsledkem jsou kontrolní listy jak v papírové, tak elektronické formě. Kontrolní listy lze zobrazit přímo prostřednictvím interaktivních displejů nebo na aplikacích založených na technologii EIS (ELVAC Industry Signage) nainstalovaných na počítáčích u zaměstnanců pracujích ve středním managementu.

ABB

ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 135 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. V České republice působí ABB již od roku 1970, sídlí v osmi lokalitách a v současné době má téměř 3 000 zaměstnanců. České ABB má možnost využití mezinárodního know-how a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. Hlavní oblasti podnikání společnosti ABB jsou divize: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí, Procesní automatizace.

Z Brněnské pobočky byl zadán požadavek na prezentaci dat z výroby formou telestěny umístěné ve výrobní hale. Telestěna byla realizována z osmi LCD obrazovek a o necelé 4 roky později rozšířena na dvojnásobek. Prostřednictvím systému InfoPanels se zde zobrazují data z výroby jako kapacitní naplnění, evidence vyrobených a expedovaných kusů, výrobní plán apod. Data pro disleje jsou brána ze systémů SAP, excel souborů a firemního intranetu.