Školní areály

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. Na Jihočeské univerzitě studuje cca 14 000 studentů a studentek  (údaj k 31. 10. 2012).

Systém InfoPanels byl na univerzitě realizován v rámci projektu ZOOM Science a slouží především pro zobrazování informací z jednotlivých kateder, záznamů z konferencí, navigaci studentů, zobrazení jídelníčků menzy apod.