Město Jeseník

Město Jeseník

Město Jeseník má více než 800 let dlouhou historii a je významým turitickým centrem pohoří Jeseníky. Kromě přírodního bohatství proslul zejména svými lázněmi, pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze. Systém InfoPanels představuje systém venkovních elektronických informačních a reklamních panelů, používaný k prezentaci informací a podpoře cestovního ruchu. Řešení je využito k interaktivnímu zobrazení informací o městě Jeseník, partnerském městu Glucholazy, informací z historie města, mapy, kontakty, tipy na výlety, ubytování ve městě a okolí apod. Pro interakci infokiosku s uživatelem jsou nainstalována 4 směrová tlačítka a tlačítko pro potvrzení výběru (veškeré ovládání infokiosku se provádí pomocí těchto tlačítek). Při delší době nečinnosti se infokiosek automaticky přepíná do úsporného režimu, šetří náklady na energii a prodlužuje tím také životnost hardware.

Město Šumperk

Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Šumperk je právem označován za „Bránu Jeseníků“, protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám – Skřítku, Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu Kralického Sněžníku.

Beskydská a Jesenická magistrála

Beskydská a Jesenická magistrála

Projekty Beskydská a Jesenická magistrála jsou realizovány Moravskoslezským krajem a jeho partnery a je spolufinancován Evropskou unií. Jsou zaměřeny na podporu běžeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Beskydech resp. Jeseníkách. Hlavní myšlenkou je propojit upravované lyžařské běžecké trasy v celých Beskydech a Jeseníkách včetně jejich využití mimo zimní sezonu.Tento projekt řeší tzv. 1. fázi systému magistrály, kdy je uživatelům nabídnut systém orientace pomocí orientačně-informačního systému a umístěného inventáře, který zahrnuje všechny upravované lyžařské trasy v obou pohořích. Projekt tvoří základní předpoklad pro vytvoření magistrál, které by byly srovnatelné s ostatními magistrálami v ČR (Krkonošská, Jizerská, Šumavská). Nabízí tak ucelený produkt obyvatelům Severomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje, tuzemským a zahraničním turistům v oblasti Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity regionů pro aktivní trávení volného času a zkvalitnění infrastruktury rekreačních sportů (běžecké trasy, cyklotrasy) v nejkrásnějších pohořích české republiky, a zajistit dostatečný komfort návštěvníkům pro jejich zimní i letní rekreaci v těchto oblastech. Jedním ze stěžejních záměrů je další rozšíření běžeckého lyžování a cyklistiky mezi širokou veřejnost všech věkových kategorií a rovněž zvýšení návštěvnosti regionů. Předpokládá se, že na tento projekt budou navazovat další projekty realizované Moravskoslezským krajem nebo jinými subjekty, které budou pokračovat v aktivitách, nastavených projektem, spojených s koordinací a propagací beskydských a jesenických tras.