Téměř u všeho je v dnešní době očekáván vyšší výkon, stabilita, rychlost nebo například větší a širší možnosti využití. Nejen kvůli těmto očekáváním a požadavkům našich zákazníků jsme přistoupili k vydání nové verze 24.1, u níž je největší změnou přechod všech uživatelských aplikací z 32-bitové na 64-bitovou architekturu. Systém je tak připraven na efektivnější využití dostupných hardwarových prostředků a s tím spojené lepší zobrazovací vlastnosti. V nové verzi je rovněž ošetřena aktualizace jádra prohlížečů Edge a Chrome, ke které v nedávné době došlo a díky které může docházet k nefunkčnosti starších verzí InfoPanels. Další informace můžete prohlédnout v části historie verzí.