Připojení do databáze

Toto výukové video představuje první krok práce se systémem InfoPanels. Obsahuje návod na připojení do databáze.

IP_web_videonavody_icona

Tvorba layoutu

Video ukazuje jakým způsobem vytvořit nový layout, jeho výběr z předdefinovaných typů nebo vytvoření vlastního layoutu.

IP_web_videonavody_icona

Vkládání komponent do layoutu

Obsahuje návod na vkládání jednotlivých komponent do vytvořeného layoutu a jejich úpravu – změna velikosti komponenty, umístění, konfigurace, pojmenování komponenty, nastavení barev a průhlednosti atd.

IP_web_videonavody_icona

Odebírání komponent z layoutu

Instruuje jak vymazat komponentu z daného layoutu.

IP_web_videonavody_icona

Tvorba více-prvkového layoutu

Video ukazuje, jakým způsobem lze vytvořit více-prvkový layout, jak jednotlivé komponenty rozmístit, upravit a nadefinovat.

IP_web_videonavody_icona

Vkládání PowerPoint prezentace do layoutu

Video zobrazuje návod na vytvoření layoutu a jeho rozložení, dále výběr prezentace ze souboru, její umístění do layoutu a konfiguraci.

IP_web_videonavody_icona

Použití komponenty DataGrid a datového zdroje Excel Data Source

Návod na vložení a nastavení komponenty DataGrid (tabulka) a načítání dat z Excelovského souboru.

IP_web_videonavody_icona

Vytvoření spojnicového grafu

Návod na vložení a konfiguraci spojnicového grafu (Chart Player).

IP_web_videonavody_icona

Zobrazení MS Excel grafu

Návod na zobrazení grafů z programu MS Excel v systému Infopanels prostřednictvím komponenty Image a datového zdroje Exchel Charts Data Source.

Poznámka: Pro zobrazování grafů z MS Excel je třeba mít na klientském PC nainstalovaný MS Office.

IP_web_videonavody_icona