Seznámení s aplikací InfoPanels Explorer

Návod jak spustit aplikaci InfoPanels Explorer a obeznámení se základními operacemi, které jsou v aplikaci k dispozici. Video dále navádí, jak přepnout jazykové mutace a jak se přihlásit do administrátorské sekce, kde probíhají složitější konfigurace systému.

IP_web_videonavody_icona

Tvorba konferenčních sálu

Toto video ukazuje jak vytvořit konferenční sály v administrátorské sekci, jak zadat jednotlivé parametry těchto sálu (jméno sálu, patro apod.) a jak takto vytvořené sály uložit do databáze.

IP_web_videonavody_icona

Tvorba prezentace

Video zobrazuje návod jak vytvořit novou prezentaci v aplikaci Infopanels Explorer a jak zadat jednotlivé údaje – jméno prezentace, popis, odkaz na webové stránky, logo společnost. Dále navádí jak zvolit typ prezentace a jak nově vytvořenou prezentaci uložit.

IP_web_videonavody_icona

Tvorba displeje

Obsahuje návod na vytvoření nového displeje, jak vybrat jeho typ a přiřadit mu konferenční místnost, jak displej uložit a následně si prohlédnout jeho konfiguraci.

IP_web_videonavody_icona

Konfigurace displeje

Video zobrazuje jak přiřadit k vytvořenému displeji správný layout, nebo více layoutů, jak zvolený layout změnit, dále jak navodit opakování layoutu nebo omezit platnost zobrazení, jak určit další doplňkové nastavení a jak aktivovat displej (definovat automatické vypínání a zapínání displeje). Animace také ukazuje jak nastavit směrové šipky a konfigurovat playlist jednotlivých layoutů.

IP_web_videonavody_icona

Konfigurace akcí

Tato animace obsahuje návod na vytvoření nové akce/události, kde lze nastavit čas jejího začátku a konce, zda se bude či nebude opakovat a v jakých intervalech. Dále ukazuje jak přiřadit událostem konferenční sály, ve kterých se bude akce konat.

IP_web_videonavody_icona

Konfigurace událostí pomocí konferenčních sálů

V tomto videu se ukazuje jak vytvořit akce přímo v jednotlivých konferenčních sálech, jak je možné tyto akce v kalendáři daného sálu časově měnit a jak vůbec s kalendářem pracovat.

IP_web_videonavody_icona