Vedení Střední zemědělské školy v Čáslavi chtělo vylepšit informovanost studentů a lépe propagovat školní aktivity. Jako hlavní cíl stanovili efektivní publikování novinek z dění ve škole, zobrazování změn v rozvrhu a informování studentů o jídelníčku. Škola se rozhodla pro systém InfoPanels, který nabízí nejen to, ale i celou řadu dodatečných funkcí.

Základem implementace je displej, který je strategicky umístěný v hlavním koridoru školy. Jednotka InfoPanels – LCD televize s minipočítačem – zobrazuje v pravidelných intervalech:

  • Aktuální rozvrh jednotlivých tříd se suplováním, který je online čerpán ze systému Edupage
  • Jídelníček
  • Foto a video z dění školy
  • Pozvánky na akce školy
  • QR kódy s důležitými odkazy na web